KIPUKAPINA RY POTILASJÄRJESTÖ SINUA VARTEN

Kipukapina ry on vaikeista kroonisista kivuista kärsivien potilasjärjestö.

Suomessa on noin miljoona kipupotilasta, joista 300.000 kärsii vaikeista tai invalidisoivista kivuista. Heidän äänensä vahvistamiseksi on marraskuussa 2019 perustettu Kipukapina ry, joka lisää tietoa kroonisesta kivusta, kivunhoidosta ja potilaan oikeuksista.

Oleellista kipupotilaan hoidossa on yksilöllinen hoidon suunnittelu ja toimiva hoitosuhde.

Kipukapinan tehtävänä on tuoda potilaan ääntä paremmin kuuluviin terveydenhuollon kentällä, jakaa tietoa ja tukea ja mahdollistaa yhteyttä potilaiden kesken.

Yhdistys haluaa myös tarjota näkökohtia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuoda esiin potilaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen laadun keskeistä merkitystä niille ammattihenkilöille, jotka työskentelevät kipukroonikoiden kanssa.

Olet sitten uusi tuttavuus tai Kipukapinan vanha ystävä, toivotamme Sinut lämpimästi mukaan toimintaamme!
Kipukapina ry:n jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon tapahtumista ja olet etusijalla ilmoittautuessasi toimintaamme.

Otamme jatkuvasti vastaan jäsenistön toiveita toiminnan kehittämiseksi ja jäsenistö on lämpimästi tervetullut suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia ja toimintaa kanssamme.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan terveydenhuollon toiminnan tulee perustua näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin, joissa toiminta on laadukasta, turvallista ja asianmukaista.

Laki Potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) mukaan potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Potilasta tulee kohdella hänen ihmisarvoaan loukkaamatta ja kunnioittaa hänen yksityisyyttään ja vakaumustaan.

Potilaslain hengen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön tulee kertoa kivunhoidon vaihtoehdoista niin, että potilas ymmärtää hoitojen vaikuttavuuden.

Potilasta ei saa johdatella tai painostaa hänen valinnoissaan, vaan pyritään yhteisymmärryksessä löytämään sopivat hoitovaihtoehdot.

Ihmisarvon kunnioitus ja itsemääräämisoikeus kivun hoidossa tarkoittaa sitä, että potilaalla on kyetessään oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Pystyäkseen tekemään päätöksiä, potilas tarvitsee tietoa kivustaan, sen hoidosta ja sen hoitovaihtoehdoista.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mikäli potilailla on mahdollisuus osallistua kivunhoitonsa päätöksentekoon, sitä parempi kivun hoidollinen lopputulos on.

LIITY JÄSENEKSI

Jäsenmaksu henkilöjäseniltä on 20 € vuonna 2020.

Luethan jäsenrekisterin tietosuojan ja tietosuojaselosteen ennen jäsenhakemuksen täyttämistä.

Täytä jäsenhakemuslomake täällä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Kannattajajäsenmaksu yksityishenkilöiltä vuotuisena jäsenmaksuna on 150 €.

Yhteisöiltä ja yrityksiltä kannattajajäsenmaksu on valinnaisesti 350 €, 700 € tai 1500 € riippuen valitusta näkyvyydestä Kipukapinan verkkosivuilla.

Kannattajajäsenyydestä kiinnostuneita pyydämme lähettämään sähköpostia osoitteeseen toimisto@kipukapina.fi.