KROONISEN KIVUN HOITO-OPAS

Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry on terveydenhuoltoalan ammattilaisten yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää kivun monialaista hoitoa, kuntoutusta ja tutkimusta Suomessa.

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen tuottamaa esitettä ”Kroonisen kivun hoito-opas”, jonka tarkoituksena on koota yhteen kroonisen kivun hoitoon liittyvää tietoa etenkin perusterveydenhuollossa toimivien moniammatillisten tiimien tueksi.

Oppaassa todetaan muun muassa seuraavaa:

  • Hoito räätälöidään yksilöllisesti kivun mekanismien ja potilaan kipuun vaikuttavien tekijöiden sekä oheisongelmien mukaan yhdistelemällä eri tavoin vaikuttavia hoitoja.
  • Hoidon tavoitteena on tehokas kivun lievitys ja toimintakyvyn palauttaminen ilman merkittäviä hoidon aiheuttamia haittoja. Jos kipuun on olemassa syynmukainen hoitokeino (esim. hermopinteen vapautus), se toteutetaan viipymättä.
  • Akuutti kipu on ymmärrettävä, patologiansa mukaisesti rajautuva ja parantuva tila. Hoidon jälkeen kipu ei enää uusi. Kroonisen kivun syy sen sijaan jää usein epäselväksi tai se on huomattavan monimutkainen. Lähtökohtaisesti hoito johtaa parhaimmillaan kipujen lievittymiseen, mutta täydellinen tai pysyvä oireettomuus on harvinaista.
  • Kivun kroonistuessa moniammatillinen hoito-ote on usein tarpeen.

Kivun lääkehoito mitoitetaan yksilöllisesti potilaan kipuongelman ja kokonaistilanteen mukaan. Lääkehoidon tavoitteena on lievittää potilaan kipua ja muita oireita sekä kohentaa hänen toimintakykyään. Kipulääkkeeksi valitaan tehokas ja mahdollisimman turvallinen valmiste.

Kipulääkityksellä voidaan vaikuttaa kivun kokemiseen monin tavoin, kuten:

  1. Estetään kivun vahvistumista; tulehduskipulääkkeet estävät mm. prostanoidien syntyä.
  2. Estetään kivun välittymistä; puudutteet sulkevat Na-kanavat, kapsaisiini, vähentää C-säikeiden määrää ihossa, gabapentinoidit sitoutuvat hermosolujen jänniteherkkiin kalsiumkanaviin.
  3. Lievitetään kivun kokemista; opioidit salpaavat opioidireseptorit keskushermostossa, SNRI-lääkkeet estävät monoamiinien takaisinottoa hermosoluun.

Mikäli potilas ei tunnu hyötyvän lääkityksestä, pohditaan, onko kyse lääkkeen riittämättömästä tehosta. Silloin lääkitystä kannattaa tehostaa joko annosta nostamalla tai yhdistämällä lääkitykseen joku toisella mekanismilla vaikuttava lääke. Lääkkeen vaatimaton teho voi johtua myös virheellisestä työdiagnoosista.

Linkki Kroonisen kivun hoito-opas


LIITY JÄSENEKSI

Jäsenmaksu henkilöjäseniltä on 20 € vuonna 2020.

Luethan jäsenrekisterin tietosuojan ja tietosuojaselosteen ennen jäsenhakemuksen täyttämistä.

Täytä jäsenhakemuslomake täällä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Kannattajajäsenmaksu yksityishenkilöiltä vuotuisena jäsenmaksuna on 150 €.

Yhteisöiltä ja yrityksiltä kannattajajäsenmaksu on valinnaisesti 350 €, 700 € tai 1500 € riippuen valitusta näkyvyydestä Kipukapinan verkkosivuilla.

Kannattajajäsenyydestä kiinnostuneita pyydämme lähettämään sähköpostia osoitteeseen toimisto@kipukapina.fi.