Kipukapinasta potilasjärjestö

Suomessa on noin miljoona kipupotilasta, joista 300 000 kärsii vaikeista tai invalidisoivista kivuista. Heidän äänensä vahvistamiseksi on nyt perustettu Kipukapina ry, joka haluaa lisätä tietoa kroonisesta kivusta, kivunhoidosta ja potilaan oikeuksista.

”Yhdistyksen tavoitteena on, että kaikki vaikeasta kroonisesta kivusta kärsivät saisivat asianmukaista hoitoa, jonka päämääränä on kipujen lievittäminen ja parempi selviytyminen arjessa”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja psykologi Sirpa Tahko. Hän on kuunnellut kipukroonikoiden elämää eri rooleissa yli 14 vuoden ajan ja on itsekin kipukroonikko.

”Monet kipupotilaat elävät ahdingossa eivätkä tiedä, mistä voisivat saada apua. Ne potilaat, jotka ovat jääneet hoitoa vaille tai tulleet huonosti kohdelluiksi, eivät helposti löydä yhteyttä muihin samassa tilanteessa oleviin. Viranomaisillakaan ei ole ajantasaista tietoa siitä, millaista kohtelua kipupotilaat saavat paikoin osakseen”, Tahko kertoo.

”Kirjoitin pari vuotta Potilaan Lääkärilehteen kolumneja kipupotilaiden elämästä ja tilanteesta ja sain heiltä paljon yhteydenottoja. Halusin nostaa asiaa enemmän esiin ja avasin vuosi sitten Facebook-sivun nimellä Kipukapina. Sillä on nyt n. 9500 seuraajaa, ja sen suljetussa vertaistukiryhmässä on osallistujia jo n. 3400. Monet ovat myös ryhtyneet vapaaehtoisina toimintaa kehittämään, ja nyt sen tueksi on perustettu yhdistys.”

Kipupotilaan ääni kuuluviin

Kipupotilaalla on oikeus yksilölliseen ja häntä parhaiten auttavaan hoitoon. Kipulääkäreitä on kuitenkin aivan liian vähän, hoidon saatavuudessa on alueittain suuria eroja, hoito-ohjeet eivät aina ole käytössä, ja hoitoketjuja ja koulutusta puuttuu. Varsinkin lääkkeettömien menetelmien saatavuus on paikoin olematonta ja osaaminen on vaihtelevaa: ääri-ilmiönä Kipukapinassa on tullut terveydenhuollon piiristä esiin jopa uskomushoitoihin rinnastettavia toimintatapoja.

”Lääkehoidossa taas kipupotilaita on saatettu lähtökohtaisesti rinnastaa päihdepotilaisiin ja lääkkeiden väärinkäyttäjiin. Potilaita on voitu kohdella kaavamaisesti, ja jokin taho on omiin epävirallisiin linjauksiinsa nojautuen saattanut keskustelematta kieltää potilaalta toisaalla pitkäaikaisessa ja asiantuntevassa hoitosuhteessa kauan kokeiltuja ja säädettyjä lääkityksiä. Potilaiden yhdenvertaisuus ja hoidon yksilöllisyys eivät potilaiden Kipukapinassa esiin tuomien kokemusten perusteella aina toteudu”, Tahko toteaa.

Olennaista kipupotilaan hoidossa on yksilöllinen hoidon suunnittelu ja toimiva hoitosuhde. Kipukapinan tehtävänä on vahvistaa potilaan ääntä terveydenhuollon kentällä, jakaa tietoa ja tukea ja mahdollistaa yhteyttä potilaiden kesken. Yhdistys haluaa myös tarjota näkökohtia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuoda esiin potilaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen laadun keskeistä merkitystä niille ammattihenkilöille, jotka työskentelevät kipukroonikoiden kanssa.

Lisätietoa:

Kotisivut: www.kipukapina.fi
Twitter: twitter.com/kipukapina/

Share This Post!