NEUROPAATTINEN KIPU

Neuropaattinen kipu tarkoittaa kiputilaa, jonka syynä on vaurio tai tauti tuntoaistimuksia välittävässä hermojärjestelmässä.

Neuropaattisen kiputilan diagnoosin edellytyksiä ovat:

  1. kivun neuroanatomisesti looginen sijainti
  2. tuntoaistin poikkeavaan toimintaan sopivat statuslöydökset
  3. hermovaurion aiheuttavan sairauden tunnistaminen

Usein hermovauriokipu poikkeaa laadultaan kudosvauriokivusta. Polttava kipu, sähköiskumaiset kiputuikkaukset ja kivuttomien ärsykkeiden tuntuminen kipuna (allodynia) ovat ominaisia hermovauriokivulle.

Hermoston muutosten seurauksena tuntoaisti toimii poikkeavasti. Tunto voi olla heikentynyt (hypoestesia), herkistynyt (hyperestesia), erilaiseksi muuntunut (esim. kivuton kosketus aistitaan kipuna eli mekaaninen allodynia tai lievä viileys aistitaan kipuna eli kylmäallodynia). Kullakin potilaalla tuntoaistin poikkeavuus on mosaiikki epänormaaleja aistimuksia annetuille ärsykkeille (kosketus, staattinen paine, liikkuva ärsyke, terävä, kylmä, lämmin).

Neuropaattista eli hermoperäistä kipua hoidetaan lääkkein, jotka muovaavat kipua aistivan järjestelmän poikkeavaa toimintaa. Neuropaattisen kivun lääkkeitä ovat tramadoli, masennuskipulääkkeet sekä epilepsiakipulääkkeet. Kaksoisvaikutteiset (serotoniini- ja nordadrenaliinijärjestelmien kautta vaikuttavat) masennuslääkkeet ja tietyt epilepsialääkkeet ovatkin tärkeimpiä neuropaattisen kivun lääkevaihtoehtoja. Tarvittaessa voidaan yhdistellä eri ryhmien tai eri mekanismeilla vaikuttavia lääkkeitä, mikäli yhdellä lääkkeellä ei saavuteta riittävää kivunlievitystä. Kivunhoitoa voidaan tehostaa liittämällä lääkitykseen vahva opioidi. Tulehduskipulääkkeistä ja parasetamolista ei yleensä ole tehoa krooniseen neuropaattiseen kipuun.

Neuropaattisen kivun lääkehoidon ensilinjan vaihtoehtoja ovat

  • trisykliset masennuskipulääkeet (esim. amitriptyliini, nortriptyliini)
  • SNRI-ryhmän masennuskipulääkkeet (esim. venlafaksiini, duloksetiini)
  • gabapentinoidit eli gabapentiini ja pregabaliini
  • ihoon paikallisesti vaikuttava 5 % lidokaiinivoide
  • Toisen linjan vaihtoehtoja ovat
  • opioidit (tramadoli ja vahvat opioidit, esim. oksikodoni ja morfiini)
  • kapsaisiinilaastari

Linkki Kroonisen kivun hoito-opas