APTEEKKISOPIMUS

Apteekkisopimusmenettely on Apteekkariliiton, päihdetyön asiantuntijoiden ja viranomaisten yhteistyössä rakentama järjestelmä, jossa vieroitus- ja päihdepotilaat saavat lääkeannoksensa päihdelääkärin määräyksen mukaisesti vain tietystä apteekista.

Apteekkisopimus on luonteeltaan potilaan ja hoitavan lääkärin välinen sopimus, jonka avulla lääkkeiden määrääminen ja toimittaminen rajataan vain yhdelle lääkärille (tai yhteen hoitopaikkaan) ja vain yhteen apteekkiin.

Apteekkisopimus helpottaa vieroitus- ja päihderiippuvaisten potilaiden hoitoa ja tarjoaa konkreettisen työvälineen, jolla voi puuttua haastavien potilaiden lääkehoidossa ilmeneviin ongelmiin.

Kipukapinan tietoon on kuitenkin tullut, että apteekkisopimusta käytetään yhä enenevässä määrin väärin, niin sanotusti vallankäytön välineenä. Tällöin on riskinä, että kipupotilas, jolla ei ole minkäänlaista lääkkeiden väärinkäytön tai päihteiden liikakäytön historiaa leimataan pakotetun apteekkisopimuksen myötä lääkkeiden väärinkäyttäjäksi.

Lisäksi apteekkisopimus rajoittaa kipupotilaiden jo muutenkin rajattua elämää ylimääräisesti. Esimerkiksi monet pohjoisessa asuvat kipupotilaat ovat joutuneet tahtomattaan erään lääkärin mielivaltaisen toiminnan johdosta apteekkisopimuksen piiriin. Tällöin heillä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi käydä tapaamassa etelässä asuvia sukulaisiaan tai ystäviään, koska apteekkisopimuksen rajaama aika ei riitä matkustamiseen Suomen halki ja takaisin. Lisäksi apteekit voivat veloittaa lisähintaa niin sanotusti erillispakkauksiin pakatuista lääkemääristä, esimerkiksi 8-10 €/pienpakkaus.

Haja-asutusalueella apteekkisopimus lisää joidenkin kipupotilaiden lääkekustannuksia merkittävästi, kun he joutuvat matkustamaan aina samaan apteekkiin lyhyin väliajoin, koska apteekkisopimus saattaa rajoittaa lääkkeiden jakelun kertaviikkoiseksi tai jopa lyhyemmäksi ajaksi.