KANTA-PALVELU

Kantaan tallentuvat ne tiedot, jotka sinusta on kirjattu terveydenhuollossa ja apteekeissa, tulevaisuudessa myös sosiaalihuollossa. Omakannassa näet nämä tiedot itse.

Jos annat suostumuksen, myös sinua hoitavat ammattilaiset näkevät tietosi. Kun sinulle määrätyt lääkkeet ja tutkimustulokset ovat sinua hoitavien ammattilaisten käytössä, päällekkäisiä tutkimuksia ei tarvitse tehdä. Kanta-palvelujen avulla terveydenhuollon ammattilaisilla on enemmän aikaa keskittyä asioidesi hoitamiseen.

Kanta-palvelujen tiedot koostuvat terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten tallentamista terveystiedoista ja resepteistä itse tallentamistasi hyvinvointitiedoista sovellusten kautta tulevaisuudessa myös sosiaalihuollon tiedoista. Omakannassa voit katsoa näitä tietoja itse.

Jos epäilet, että Kanta-tietojasi on muunneltu ilman, että olet itse siitä tietoinen, ota ensin yhteys oman hoitoyksikkösi rekisterinpitäjään eli tietosuojavastaavaan.

Jos asia ei ratkea tätä kautta, ota yhteys tietosuojavaltuutettuun: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Huomaa, että tietosuojavaltuutettu ei ota asiaasi käsittelyyn, ennen kuin pystyt osoittamaan viestiketjusi hoitoyksikkösi rekisterinpitäjän ja itsesi välillä asian selvittämiseksi. Viestiketjudokumentissa tulee selvitä, mitä on pyydetty, keneltä on pyydetty ja milloin on pyydetty.

Asian selvitys tulee siis aloittaa omassa hoitoyksikössä, ja jos asia ei selviä, niin vasta tässä tapauksessa otetaan yhteys tietosuojavaltuutettuun dokumenttien kanssa.

Tiedäthän, että asiakastietolain mukaisesti sinulla potilaana on oikeus saada kirjallisen pyynnön perusteella omien potilastietojesi käsittelyä koskevat potilasrekisterin lokitiedot kahdelta viime vuodelta.

Lokitiedoista selviää, kuka on katsonut tai käyttänyt potilasasiakirjoja tai kenelle tietoja on luovutettu. Lisäksi käytön ja luovutusten osalta lokitiedoista selviää perusteet edellä mainituille tapahtumille. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä.

Mikäli haluat saada omia potilastietojasi koskevat lokitiedot, voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksen tai vaihtoehtoisesti käyttää terveydenhuoltoyksikön valmista lomakepohjaa.