MUISTUTUS JA KANTELU

Kipukapina on selvittänyt eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kanssa menettelytapaa, jolla voitaisiin valtakunnallisesti puuttua muun muassa sellaisiin käytäntöihin, joissa vaaditaan opioidien alasajoa edellytyksenä hoitoon pääsylle.

Oikeusasiamiehen kanslian juristin tulkinta on, että mikään hoitopaikka ei lain mukaan voi tehdä asiasta linjausta, jolla käytäntöä perustellaan. Jokaisen hoitopäätöksen on perustuttava yksilöllisiin tekijöihin.

Toimintaohje on seuraava:

Jokainen, joka saa kirjeen tai suullisen yhteydenoton, jossa ilmoitetaan linjauksesta, ettei hoitoon oteta ennen kuin opiaatit on ajettu alas, tekee ensin MUISTUTUKSEN hoitopaikkaan.

Ja kun saa muistutukseensa kirjallisen vastauksen, tekee heti asiasta KANTELUN eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Sama ohje koskee perusteetonta opioidien alasajoa. Jos hyödyt opioideista, eikä niiden väärinkäytöstä ole näyttöä, ei niiden alasajoa voi laillisesti perustella lääkärin tai hoitopaikan linjauksella.Näissä tapauksissa tehdään myös ensin muistutus hoitopaikkaan ja sitten kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Sama ohje; muistutus ja kantelu, koskee myös heitä, jotka ovat kokeneet nöyryytystä, mitätöintiä tai muuta vastaavaa kivunhoitoon liittyvissä asioissa.

Muistutuksen jälkeen voidaan normaalisti tehdä kantelu vaihtoehtoisesti myös aluehallintovirastoon, mutta nyt on tarkoituksena saada asiat eduskunnan oikeusasiamiehen työlistalle.

Oikeusasiamiestä voi lähestyä heti, kun hoitopaikkaan tehtyyn muistutukseen on saatu vastaus.

Mutta sellaisia kanteluja oikeusasiamies ei ota vastaan, joista ei ENSIN ole tehty muistutusta.

Mitä enemmän oikeusasiamies saa kanteluja, sitä todennäköisemmin saadaan toimenpiteitä.

Useampi kantelu samasta asiasta tai henkilöstä tuottaa varmimmin tulosta.

Apua muistutusten ja kanteluiden tekoon saa potilasasiamieheltä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@kipukapina.fi.

Lue lisää kohdasta Tyytymättömyys hoitoon.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kantelulomakkeeseen pääset tästä.