Syyskuu Kipukuukausi

Syyskuu on kansainvälinen kipukuukausi. Se lanseerattiin amerikkalaisessa kipujärjestössä ja kipukuukautta alettiin viettää Suomessa muutama vuosi sitten. Teemakuukauden tarkoituksena on lisätä kivun tuntemusta ja näkyvyyttä.
 
Vertaistukiryhmät ovat usein ongelmanratkaisuryhmiä, joissa käsitellään menetyskokemuksia tai ratkotaan yhdessä vaikeaksi ja kuormittavaksi koetun elämäntilanteen kysymyksiä.
Ryhmät voivat olla myös yhdessäolo- ja aktiviteettiryhmiä, joissa saattaa syntyä uusia yhteyksiä ja yksilön eristäyty-minen voi sitä kautta vähentyä.
 
Vertaistoiminnan erilaiset muodot muodostavat verkoston, josta avun hakija/etsijä löytää kulloinkin tilannettaan palvelevan foorumin.
 
Vertaistukiryhmät perustuvat ryhmän jäsenten keskinäiseen tukeen, selvä rakenne yleensä puuttuu ryhmätapaamisista tai tarkkoja tavoitteita ei ole asetettu.
 
1990-luvun lama-aika synnytti uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja. Vertaistuki ja erilaiset oma-apuryhmät lisääntyivät merkittävästi.
 
Näiden parhaana etuna on se, että niissä voi olla paikalla kellon ympäri ja saada vertaistukea.On hyvä olla tarkkana siitä mitä ja miten kirjoittaa, sillä verkossa ei läheistä, kasvokkain tapaamisen tunnetta synny. Myös väärin ymmärtämisen riski verkossa on suurempi. (Lähde: Häkkinen.Pekka. 2013,Kanditaattitutkielma Uef Hoitotieteenlaitos)

Jaa tämä kirjoitus!