Terveisiä sosiaali- ja terveysministeriöstä

Keskustelimme lääkintöneuvos Timo Keistisen kanssa ja saimme uusia ideoita sekä konkreettisia ohjeita ja neuvoja siihen, kuinka pystymme uutena kipupotilasjärjestönä vahvistamaan kroonisista, invalidisoivista kivuista kärsivien potilaiden asemaa ja parhaiten ajamaan heidän yhteiskunnallisia etujaan Suomessa.

Tällä kerralla keskustelimme muun muassa siitä, että eräässä suomalaisessa sairaanhoitopiirissä kaikilta kipupotilailta vaaditaan puhtaat huumeseulat ennen kuin heille voidaan joko aloittaa tai jatkaa opioidilääkitystä. Huumeseuloihin pakottaminen on siis sairaanhoitopiirin oma linjaus, joka koskee aivan kaikkia kipupotilaita, kipupotilaat pakotetaan huumeseuloihin siis myös siinä tapauksessa, että potilaalla ei ole minkäänlaista näyttöä lääkkeiden tai päihteiden väärinkäytöstä.

Kuultuaan näistä kipupotilaiden pakotetuista huumeseuloista lääkintöneuvos Keistinen ohjeisti jäseniämme tekemään muistutuksen ja jatkamaan prosessia tekemällä kantelu Aviin tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Ilman muistutuksia ja kanteluita asiaa ei saada eteenpäin valvovalle viranomaiselle. Hän myös lisäsi, että jos kyseessä on kansallinen ongelma ja tapauksia tulee esille useammasta Avi:sta tarpeeksi, on mahdollista, että myös Valvira puuttuu asiaan.

Useista potilaista tällainen huumeseuloihin pakottaminen tuntuu kiristämiseltä; kysehän on pelkästään siitä, että he saavat tarvitsemansa lääkehoidon pärjätäkseen arkielämässään ja pysyäkseen toimintakykyisinä. Olemme saaneet tästä asiasta runsaasti yhteydenottoja sekä järjestömme että Facebook-vertaistukiryhmämme jäseniltä.

Mielestämme linjaus on myös lainvastainen, ja tämän lääkintöneuvos vahvisti. Potilaslain mukaan potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä eli potilaan hoito tulee järjestää myös yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Lisäksi hän jatkoi, että kaikIlla Suomessa asuvilla on oikeus laadukkaaseen hoitoon. Huumeseulojen määrääminen kaikille potilaille ei ole laadukasta hoitoa. Keistisen mielestä huumeseulat ovat näillä juridisilla perusteilla lainvastaisia.

Keskustelumme sosiaali- ja terveysministeriössä jatkuu keväällä, pysythän kuulolla!