Tietoa

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan terveydenhuollon toiminnan tulee perustua näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin, joissa toiminta on laadukasta, turvallista ja asianmukaista.

Laki Potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) mukaan potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Potilasta tulee kohdella hänen ihmisarvoaan loukkaamatta ja kunnioittaa hänen yksityisyyttään ja vakaumustaan.


Potilaslain hengen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön tulee kertoa kivunhoidon vaihtoehdoista niin, että potilas ymmärtää hoitojen vaikuttavuuden.

Potilasta ei saa johdatella tai painostaa hänen valinnoissaan, vaan pyritään yhteisymmärryksessä löytämään sopivat hoitovaihtoehdot.

Ihmisarvon kunnioitus ja itsemääräämisoikeus kivun hoidossa tarkoittaa sitä, että potilaalla on kyetessään oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Pystyäkseen tekemään päätöksiä, potilas tarvitsee tietoa kivustaan, sen hoidosta ja sen hoitovaihtoehdoista.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mikäli potilailla on mahdollisuus osallistua kivunhoitonsa päätöksentekoon, sitä parempi kivun hoidollinen lopputulos on.