Kipukapinan jäsenille oma ryhmä Facebookkiin.

Olemme luoneet jäsenille oman ryhmän Facebook sivustoon. 
Jäsen osio