HALLITUS

Kipukapina ry:n hallitus

Puheenjohtaja: toimisto@kipukapina.fi
Hallituksen sihteeri:
Rahastonhoitaja: jasenasiat@kipukapina.fi
Hallituksen muut jäsenet:
jasenasiat@kipukapina.fi